welkom op de groepspagina van groep 4

In groep 4 zitten 23 kinderen, een gezellige groep! 

We zijn allemaal heel verschillend en kunnen dan ook veel van elkaar leren.

 

Elke dag zingen we samen christelijke liederen met elkaar. 

Elke week horen we ook weer mooie bijbelverhalen die juf vertelt. Mooi om naar te luisteren, voor juf ook heerlijk om te vertellen. En soms hebben we er prachtige gesprekken over samen!

 

We leren veel nieuwe dingen in groep 4: met rekenen leren we de tafels van 1 t/m 5 en 10, we leren sommen tot 100 goed op de getallenlijn uit te rekenen, enz. 

Met taal leren we dingen als bijvoeglijk naamwoord, werkwoord, wie-deel in de zin... 

Met spelling leren we regels die we moeten toepassen bij woorden met een ei/ij, met woorden met korte of lange klank... 

 

Ook hebben we begrijpend lezen voor het eerst in groep 4 als vak. We doen dat met behulp van het programma Nieuwsbegrip. De meeste kinderen vinden dat erg interessant! We leren over verwijswoorden, over samenvatten, enz. 

 

Een aantal keer per jaar werken we aan een IPC-thema. We verdiepen ons dan van verschillende kanten in een onderwerp. We kijken naar de geschiedenis, naar verschillen tussen landen, naar technische dingen... Daarbij werken we aan vaardigheden als samenwerken, veerkracht, enz. 

 

Om de week hebben we een uur kanjertraining, waarbij we veel leren over elkaar, over hoe we met elkaar om gaan, hoe we dingen moeten regelen... 

Er is een goede sfeer inde klas. Kinderen zijn soms heel open naar elkaar, we hebben mooie gesprekken!