MEDEZEGGENSCHAPSRAAD ‘De Rank’

De medezeggenschapsraad van de Rank is inmiddels ook weer begonnen met het vergaderen. En inmiddels hebben we onze tweede vergadering alweer gehad.

Maar wat doet de MR eigenlijk? En wie zitten er eigenlijk in de MR?

Middels de MR kunnen ouders samen met het onderwijsteam meepraten en beslissen over oa. beleidszaken die binnen de school en het schoolbestuur aan de orde zijn.

De algemene taken van de MR zijn het toetsen van het beleid, spreekbuis en klankbord zijn, signaleren, meeluisteren, meepraten en meebeslissen. Maar ook andere zaken komen aan de orde.

Volgens het werkplan van de MR nemen er 3 ouders en 3 leerkrachten zitting in de MR. Vanuit de leerkrachten zijn dat momenteel, Gerdien Groenewold, Joanne Kelder .

Vanuit de ouders is Rian Munneke de penningmeester van de MR. Een penningmeester? Jazeker, het geld dat wordt verdiend met het oud papier en ook het zendingsgeld is in beheer bij de MR. De MR heeft ook de beschikking over een klein legaat. Af en toe wordt er gekeken of we met het ‘verdiende’ geld iets kunnen betekenen binnen de school. Eind vorig jaar zijn van dit geld bv. 2 fototoestellen en een fietsje gekocht. Ook het Twisterspel op het schoolplein is hiervan aangeschaft.

Verder is Allet van der Scheer de notuliste van de MR. Elke MR-vergadering wordt door Allet genotuleerd.

Marc Eilander is nu voor het derde jaar voorzitter van de MR.                            

Tijdens één van onze vergadering hebben we gesproken over het vervoer van de kinderen uit het AZC, die bij ons naar school gaan. Geweldig dat er ouders zijn die deze taak op zich willen nemen, zelfs als ze er een flink stuk voor moeten omrijden. De MR heeft besloten dat hier best wel een dagvergoeding tegenover mag staan. We hebben de beschikking over een legaat wat speciaal voor schoolvervoer bestemd is, dat kunnen we daar (zo lang de voorraad strekt) mooi voor gebruiken! Haalt u kinderen op uit het AZC? En wilt u graag aanspraak maken op de dagvergoeding? (€ 2,85) Neem dan contact op met de MR!

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u iets op onze agenda plaatsen? Laat het ons weten en stuur een mailtje naar: mrderank@vgpodeoosthoek.nl