De peuterspeelzaal krijgt inwoning in uw basisschool

Het peuterspeelzaalwerk is in ontwikkeling. Stichting Peuterwerk werkt samen  met basisscholen aan de ontwikkeling van voorscholen.  We gunnen iedere peuter in de leeftijd van 2,5 jaar tot 4  jaar een ontwikkelrecht en stellen ons daarom ten doel dat elke basisschool in Emmen een voorschool krijgt.

Voorschool, wat is dat?

Ook al is de voorschool gehuisvest binnen een basisschool. Net als op de peuterspeelzaal vinden we het belangrijk dat uw peuter het naar zijn of haar zin heeft. Want dan kan het zich spelenderwijs goed ontwikkelen! Spel staat nog steeds voorop. We gebruiken daarvoor het programma PUK.

Dit programma bereidt de peuters op een leuke, speelse én leerzame manier voor op de basisschool.  Een voorschoolgroep is drie dagdelen geopend, totaal 10 uur per week. Leidsters en leerkrachten werken in de voorschool nauw met elkaar samen.

Dankzij de voorschool wordt de stap naar de basisschool voor kinderen nog gemakkelijker. 

De dagdelen voor De Rank zijn: maandagmorgen, dinsdagmiddag en vrijdagmorgen.

Meer informatie?

Ga dan naar www.stichtingpeuterwerk.nl  Kies Emmen, Kies speelzalen. Kies de locatie van uw keuze. Hier leest u ook hoe u zich kunt inschrijven en wat het kost.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij onze teamleiders, Grietje Boers of Dorien Meijer, e-mail g.boers@stichtingpeuterwerk.nl of d.meijer@stichtingpeuterwerk.n