welkom op de groepspagina van groep 1/2

We hebben een gezellige klas met als thema: rupsje nooit genoeg. Samen gaan we hier over werken en leren. En uiteraard over meer thema’s.

We beginnen op maandag en vrijdag in de kring. We bidden, luisteren naar een verhaal uit de Bijbel en we zingen met elkaar voor God.

Op dinsdag en donderdag zijn er inloopochtenden. Op deze dagen starten we niet in de kring, maar gaan we het kiesbord gebruiken. Sommige namen van de kinderen hangen al bij een spel en hun naam ligt al op een tafel waar ze dan aan mogen gaan zitten. Andere kinderen gaan bij de juf een spelletje in een kleine kring doen en weer andere kinderen mogen misschien wel vrij kiezen. Na de inloopochtend luisteren we dan naar een verhaal uit de Bijbel en zingen we samen christelijke liedjes.

De rest van de ochtend (en ook de middag) wordt ingevuld met beweging (buiten of in het gymlokaal), een speel-werkmoment, muziek of een taal-rekenactiviteit.

We werken n.a.v. IPC thema’s. Met de speel-werktijden zijn we daar dan mee bezig.

Elke morgen om ongeveer 10.15 uur gaan we drinken en fruit eten.

Om 12.00 uur eet de leerkracht met de kinderen in de klas en vanaf 12.15-12.45 uur komt er iemand van de TSO (Tussen Schoolse Opvang) om pleinwacht te lopen.

Om 15.00 uur is de schooldag afgelopen en komen de kinderen naar buiten. Op vrijdag zijn de kleuters vrij om 12.00 uur.