welkom op de groepspagina van groep 4/5

Hallo allemaal!

Bij ons in groep 4 zitten veertien kinderen en in groep 5 zestien kinderen. We hebben het gezellig in de groep. De Kanjertraining helpt ons om onszelf en elkaar goed te leren kennen en fijn met elkaar om te kunnen gaan.

Op maandag en dinsdag staat juf Engberts voor de groep. Op woensdag, donderdag en vrijdag staat juf de Vries voor de groep. We starten om 08:30 en zijn om 15:00 weer vrij. Om 10.15 hebben we de kleine pauze en om 12.00 de grote pauze. Groep 4 is op vrijdagmiddag vrij.

’s Ochtends beginnen we met stillezen in een leesboek, informatieboek of strip. Ook lezen we graag in samenleesboeken en leest juf vaak voor.

We luisteren naar Bijbelverhalen, bidden en zingen liederen voor God. We zijn dankbaar dat Hij goed voor ons zorgt en dat we veel over Hem mogen leren.

Bij rekenen leren we dit jaar allerlei nieuwe dingen, zoals tafelsommen, klokkijken, plus- en minsommen tot 100, de getalrij tot 1000 en meten met een liniaal.

Na de kleine pauze hebben we taal en spelling. Zelfstandig naamwoord, werkwoord, woorden met een -ei, -ou – oei: We leren een heleboel dit jaar!

Bij de ochtendvakken doen we vaak nog een spelletje (buiten) om al bewegend alles extra goed in te oefenen.

We oefenen het begrijpen van een tekst en studievaardigheden met behulp van de methoden Nieuwsbegrip en Blits (groep 5). Op vrijdagmiddag krijgen de groepen 5-8 klasdoorbrekend op niveau begrijpend lezen.

’s Middags staat er handvaardigheid, tekenen, begrijpend lezen, schrijven, Kanjertraining en drie keer per jaar een aantal weken een unit van IPC op het programma. 

We leren de wereld om ons heen beter kennen via de units van IPC. Dit jaar behandelen we de units ‘Ben je in vorm?’, ‘Tijd detectives’ en ‘Schilderijen, foto’s en afbeeldingen’. Onderzoeken, ervaren, presenteren, samenwerken: wat leren en kunnen we veel!

Groetjes van groep 4/5