welkom op de groepspagina van groep 7/8

Hallo allemaal!
 
Bij ons in groep 7/8 zitten 32 leerlingen. Van deze groep zitten 14 leerlingen in groep 7 en 18 leerlingen in groep 8. We zijn een hechte groep. De sfeer is goed en er wordt omgekeken naar elkaar. We houden erg van voetbal en andere balspellen. We hebben een hoop lol, maar we kunnen ook ontzettend hard werken.
 
Op de ochtenden werken wij aan doelen voor rekenen, taal, spelling en woordenschat. Op de middagen werken wij onder andere aan IPC. Binnen de units van IPC werken wij aan verschillende vakgebieden zoals geschiedenis, natuur, techniek, Engels, aardrijkskunde e.d. Daarnaast werken wij aan vakken als schrijven, crea, verkeer, blits en nieuwsbegrip. Tot slot zijn de lessen van de kanjertraining en wonderlijk gemaakt een waardevolle aanvulling op het lesaanbod
.
In groep 7/8 zijn ook altijd een aantal speciale data. Zo doet groep 7 in april altijd het theoretisch verkeersexamen en doet groep 8 in april de eindtoets. Groep 8 is natuurlijk een extra bijzonder jaar. In dit jaar wordt een musical ingestudeerd die zal worden opgevoerd op de afscheidsavond. Eén keer in de twee jaar gaat groep 7/8 op kamp!
 

Wij zijn te volgen op de facebookpagina van de Rank.

Groetjes van ons allemaal.