informatie

We informeren ouders via het Druivenblad. Deze komt eens in de 3 weken uit met informatie uit de groepen. Het Druivenblad wordt per mail naar de ouders gestuurd. Ook kunnen ouders deze Druivenbladen teruglezen op de website op een beveiligde pagina. Hiervoor krijgen ze een code.

Er worden nieuwsbrieven verstuurd als er iets tussendoor gemeld moet worden.

We hebben een besloten facebook pagina waar ouders lid van kunnen worden.