Klachtencommissie

Ouders en leerlingen, schoolbesturen en medewerkers kunnen bij de GCBO terecht voor de onafhankelijke en deskundige behandeling van alle geschillen binnen het bijzonder onderwijs.

Voor meer informatie over de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs, zie www.gcbo.nl

Adresgegevens van de klachtencommissie:
 
Klachtencommissie Gereformeerd Onderwijs
p/a GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
 
Commissie van Beroep Gereformeerd Onderwijs
p/a GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag