MEDEZEGGENSCHAPSRAAD ‘De Rank’

De medezeggenschapsraad van de Rank is inmiddels ook weer begonnen met het vergaderen.

Maar wat doet de MR eigenlijk? En wie zitten er in de MR?

Middels de MR kunnen ouders samen met het onderwijsteam meepraten en beslissen over oa. beleidszaken die binnen de school en het schoolbestuur aan de orde zijn.

De algemene taken van de MR zijn het toetsen van het beleid, spreekbuis en klankbord zijn, signaleren, meeluisteren, meepraten en meebeslissen. Maar ook andere zaken komen aan de orde.

Volgens het werkplan van de MR nemen er 3 ouders en 3 leerkrachten zitting in de MR. Vanuit de leerkrachten zijn dat momenteel Paulien Reinders, Wilma Holtman en Ilona Schuldink.

Vanuit de ouders is Allet van der Scheer de penningmeester van de MR. Een penningmeester? Jazeker, het geld dat wordt verdiend met het oud papier en ook het zendingsgeld is in beheer bij de MR. De MR heeft ook de beschikking over een klein legaat. Af en toe wordt er gekeken of we met het ‘verdiende’ geld iets kunnen betekenen binnen de school.

Freek Dubois is voorzitter van de MR.

En Petra Kramer is het derde GMR lid binnen de oudergeleding.

Tijdens één van onze vergadering hebben we gesproken over het vervoer van de kinderen uit het AZC, die bij ons naar school gaan. Geweldig dat er ouders zijn die deze taak op zich willen nemen, zelfs als ze er een flink stuk voor moeten omrijden. De MR heeft besloten dat hier best wel een dagvergoeding tegenover mag staan. We hebben de beschikking over een legaat wat speciaal voor schoolvervoer bestemd is, dat kunnen we daar (zo lang de voorraad strekt) mooi voor gebruiken! Haalt u kinderen op uit het AZC? En wilt u graag aanspraak maken op de dagvergoeding? (€ 2,85) Neem dan contact op met de MR!

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u iets op onze agenda plaatsen? Laat het ons weten en stuur een mailtje naar: mrderank@vgpodeoosthoek.nl