Informatie voor ouders van nieuwe kleuters

Aanmelden en inschrijven.

Een school zoeken voor je kind is een beslissing die je als ouder weloverwogen neemt. De Rank is bijvoorbeeld een school met een duidelijke christelijke identiteit. Daarnaast hebben we vanuit onze visie gekozen voor een bepaald onderwijsconcept en willen we voor zoveel mogelijk kinderen Passend Onderwijs bieden.

De praktijk is meestal dat ouders een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek of dat een open middag of informatieavond wordt bezocht. Daarna beslissen ouders of ze de school van hun keuze hebben gevonden.

De volgende stap is dan dat ouders hun kind aanmelden ( zie formulier). Een aanmelding zien we minimaal 10 weken voordat uw kind 4 jaar wordt schriftelijk tegemoet. Eerder mag natuurlijk ook. Uw kind is dan nog niet ingeschreven. Verwacht u dat uw kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft op bijvoorbeeld het gebied van taal of iets anders geef dat dan duidelijk aan op het aanmeldingsformulier.

De interne begeleider en de leerkracht bekijken de aanmelding en nemen bij vragen contact met u op. Daarna wordt uw kind ingeschreven en krijgt u hiervan een bevestiging.

Een aantal weken voordat uw kind op school komt neemt de groepsleerkracht contact met u op om afspraken te maken voor een gesprek en voor de kijkmorgens.

Kijkochtend

Ruim een maand voordat uw kind naar school gaat, wordt het uitgenodigd om te komen kijken in de nieuwe groep. In overleg zullen dat 3 momenten zijn. De eerste keer zal het kind een uurtje komen kijken en mag u erbij aanwezig zijn.

Binnenkomen

Om 8.25 gaat de eerste bel, via de kleuteringang kunt u uw kind naar binnen brengen. De leerkracht is aanwezig in de klas. De tweede bel gaat om 8.30 dan begint de schooldag.

Ophalen

Om 15.00 is de schooldag afgelopen. U kunt uw kind opwachten buiten bij de bankjes op het plein.

Fruit eten

Elke morgen wordt er in de kring fruit gegeten en drinken de kinderen hun drinken op uit hun beker. Een hele appel (of…) is nog erg veel voor een kleuter, daarom is het handig om het fruit is stukjes te doen. Het is fijn als de naam op de beker en het bakje staat.

Brood eten

De leerkracht eet tussen de middag brood met de kinderen en drinken de kinderen weer een beker leeg. Daarna gaan de kleuters buiten spelen op het plein, er is dan toezicht van 2 volwassenen.

Kleurplaten verjaardagen

Als papa, mama, opa, oma of… jarig is, mogen de kinderen een kleurplaat kleuren of iets moois maken. Wilt u dan op tijd een briefje mee geven, anders zijn sommige papa’s en mama’s wel erg vaak jarig…

Gymmen

Elke week gymmen de kinderen 2 keer. Hiervoor gebruiken ze gymschoentjes. Het is handig als deze voorzien zijn van een naam, ze mogen (in een tasje) op school blijven.

We hopen dat u zo al van een heel aantal zaken op de hoogte bent. Is er toch nog iets dat u wilt weten, dan bent u altijd van harte welkom op school! Bellen of mailen mag uiteraard ook.