Verlof

Wanneer u verlof wilt aanvragen buiten vrije dagen en vakanties om, dan moet u daarvoor een formulier invullen. Deze is te verkrijgen bij de administratie en directie. Hier kunt u ook terecht met vragen over eventueel verlof.

Wilt u een bezoek aan huisarts, tandarts, orthodontist en dergelijke zoveel mogelijk proberen af te spreken buiten schooltijden?

Hier vindt u de richtlijnen van de gemeente Emmen:

Verzuim
Als er sprake is van ongeoorloofd verzuim, dan meldt de school dit aan de leerplicht-ambtenaar van de gemeente Emmen.