missie en visie

Wij zijn leerlingen van Christus en de Rank is een oefenplaats van het koninkrijk van God

'Geloof in ontwikkeling' is kort en krachtig onze missie.We zijn een basisschool waar geleefd en gewerkt wordt vanuit de Bijbel. We zien onszelf als kinderen van God, discipel van Jezus en we genieten ten volle van alle liefde die God ons geeft! We mogen met onze eigen talenten aan de slag om die liefde om te zetten in daden van liefde. De talenten mogen worden ontdekt door de kinderen zelf of met behulp van hun ouders en de school.

Onze basis is dat we kinderen voorbereiden op een maatschappij waarin van Gods liefde uitgedeeld mag worden omdat we er zelf in delen.

Voorbereiden op houden dan twee zaken in:

Gods liefde en deelnemen aan de maatschappij. We leren de kinderen Gods liefde te ervaren en uit te delen. De school is daarom een oefenplaats voor het koninkrijk van God. Daarnaast bereiden we met de ouders kinderen voor op het voortgezet onderwijs en later, hun taak in de maatschappij.

Hoe onze visie concreet wordt uitgewerkt vindt u hieronder. U kunt doorlinken naar sites waar u meer informatie vindt.