TSO

Op de Rank is er een Tussenschoolse Opvang (TSO).

Deze is als volgt geregeld:

De kinderen eten in de klas met de eigen juf. Na het eten gaan ze naar buiten waar er toezicht wordt gehouden door 4 ouders. Deze ouders zijn daarvoor opgeleid, zijn op een vaste dag in de week aanwezig en krijgen daarvoor een vrijwilligersvergoeding.

Voor de vrijwilligersvergoeding van de TSO-ers betalen de ouders jaarlijks een bijdrage per kind.

We hanteren de volgende tarieven per kind:

Kind onderbouw (groep 1-4): € 50 per jaar

Kind bovenbouw (groep 5-8): € 70 per jaar

We willen u verzoeken het bedrag, wat voor u van toepassing is, voor 1 november over te maken naar NL90BUNQ2208700376 tnv GBS de Rank. Wanneer u liever gespreid betaalt, bestaat er de mogelijkheid dit in termijnen te doen. We verzoeken u, indien u gespreid wilt betalen, dit door te geven aan Sandra Ramaker (s.ramaker@vgpodeoosthoek.nl), administratief medewerkster van GBS de Rank.

Termijn 1 voor 15 november

Termijn 2 voor 15 januari

Termijn 3 voor 15 maart

Termijn 4 voor 1 mei

Het is van belang dat de betalingen op tijd binnen zijn, zodat de vergoeding aan de TSO-ers kan worden afgedragen.