WELKOM!

We maken graag kennis met ouders die geïnteresseerd zijn in De Rank. Een kennismakingsgesprek verplicht u tot niets en we maken er graag tijd voor vrij. Een school uitkiezen is niet zomaar iets en dat vraagt om zorgvuldigheid. Dat start bij het maken van contact.

Onze school heeft een Gereformeerde identiteit en heeft als primaire doelgroep kinderen uit gezinnen met een levend geloof. Onze bestuurlijke basis is lidmaatschap uit een van de kerken Gereformeerd (vrijgemaakt), Christelijk Gereformeerde en Nederlands Gereformeerd. En de school wil ook een welkom bieden aan christelijke ouders die het belangrijk vinden dat hun geloofsopvoeding aangevuld wordt op de basisschool, die waarde hechten aan Bijbelgetrouw onderwijs. Ook die ouders zijn van harte welkom, mits zij de doelstelling van het bestuur onderschrijven.

Leerlingen van de Rank komen uit allerlei kerken:

  • Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)
  • Gereformeerde Kerk (hersteld)
  • Christelijk Gereformeerde kerk
  • Vrije Baptisten Gemeente
  • Evangelische Gemeente
  • ...